Rejestracja

Wymagany e-mail Niewłaściwy format

Wymagany e-mail Niewłaściwy format E-maile się nie zgadzają!

Wymagane hasło

Wymagane hasłoHasła się nie zgadzają!

Wymagane imię

Wymagane nazwisko

Wymagany adres

Wymagany telefon Nieprawidłowy format. Prawidłowy: 9 cyfr ciągiem.

 Nieprawidłowy format. Prawidłowy: 9 cyfr ciągiem.

 Nieprawidłowy format


Nasze Dziecko Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm. użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu w treść swoich danych oraz do ich poprawiania, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest Nasze Dziecko Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 31/14, 80-312 Gdańsk.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych osób małoletnich pozostających pod moją opieką prawną przez Nasze Dziecko Sp. z o.o. dla potrzeb obsługi za pomocą systemu internetowego oraz w celach marketingowych, jak również na otrzymywanie za pomocą poczty elektronicznej informacji o usługach i produktach firmy Nasze Dziecko Sp. z o.o. oraz kontrahentów firmy Nasze Dziecko Sp z o.o.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem szkoły oraz polityką prywatności.